Rasti Studimor nr. six

Analiza e kompanise easyCar

Grupi Expert ne Marketing

1PERMBAJTJA

2Permbledhje e Konkluzioneve dhe Rekomandimeve

Konkluzione

Rekomandime

3 Analiza e situates (Mjedisi)

Ekonomik

Ligjor

4Industria (analiza electronic industrise ku kompania easyCar operon) Klasifikimi dhe perkufizimi i Industrise

Analiza elizabeth konkurrenteve ekzistues

Analiza e hyresve te mundshem

Analiza e produkteve zevendesuese

Analiza e furnitoreve

Analiza electronic Bleresve

5Organizimi

Prezantimi i kompanise easyCar dhe filozofia e manaxhimit 6Objektivat electronic kompanise

Analiza e pikave te forta dhe te dobeta te kompanise 7Strategjia Marketing

Analiza e marketingut miks te kompanise

Analiza SWOT e kompanise easyCar.

Permbledhje at the Konkluzioneve dhe Rekomandimeve

Konkluzione

Arritja e objektivave mund te kompromentohet nga moszgjedhja jo e pershtatshme at the strategjise sony ericsson cmimit dhe produktit. Strategjia e produktit e ndjekur nga kompania ne fillimet e biznesit ishte nenni linje me strategjine electronic lidershipit ne kosto. Gjithesesi, pas a couple of vjetesh aktiviteti, produkti ndryshoi si rezultat i shtimit te karakteristikave te ndyshme duke sorseggiare qe easyCar te kete nje strategji jo te fokusuar me ne koston me te ulet. Keshtu pervec ofrimit te sherbimit te dhenies me qera produktit ju shtuan dhe detyrimi i kthimit te makines te pastruar, detyrimi i prenotimit te sherbimit me karten e kreditit easyMoney, sherbimi i ofruar perfshinte udhetimin deri eine 100 km nenni dite mbi kete kilometrazh kishte kosto ekstra, detyrimi per blerjen e siguracionit per humbjen apo demtimin e automjetit. Pra duke ndjekur kete strategji produkti kompania nuk mund te arrije objektivat e saj.

Ndryshimi i actually strategjise sony ericsson produktit ndikoi ne ndryshimin e strategjise se cmimit. Shtimi i karakteristikave te produktit rezultoi me shtimin e kostove qe paguajne klientet fight it out e bere kete sherbim, nga pikpamja e kostove, te krahasueshem me produktet e ofruara nga operatoret tradicionale te tregut.

Rekomandime

Per arritjen e objektivave te vendosura kompani duhet te beje rishikimin e strategjive te produktit dhe cmimit. Segmenti kryesore we tregut te kompanise eshte segmenti per turizem/argetim, i cili eshte shume we ndjeshem ndaj cmimit, dhe ky segment zakonisht udheton mbi 100 km atehere cmimi i sherbimit behet we krahasueshem myself kompanite qe ofrojne sherbimin ne menyre tradicionale. Duke patur parasysh sa myself siper rekomandojme eleminimin at the kostove te fshehura, thjeshtimin e cmimit dhe rritjen e transparences.

Analiza e situates (Mjedisi)

3 Ekonomik

Tregu we makinave me qera shihet nga ekspertet si i actually pjekur per konsolidim. Eshte treg we perqendruar dans le cas ou ne categoria shteti ashtu edhe ne nivel global. Kjo dmth qe nenni kete treg operojne nje grup kompanish te medha qe perbejne mbi 60% te tij. Ne shtete te ndryshme europiane ka kompani te ndryshme qe jane lider per tregun perkates. Kjo u jep ketyre kompanive fuqi te madhe nenni treg per te percaktuar cmimet.

Tregu eshte gjysme i integruar sepse ne kete treg operojne kompani qe jane edhe prodhues automjetesh. Kjo dmth qe tregu my spouse and i makinave me personally qera eshte relativisht i integruar nenni raport myself furnitoret eine pjesen e siperme te zinxhirit te tregut. Nga ana tjeter, ne raport me pjesen e poshtme te ketij zinxhiri, me personally klientet, operatoret tradicionale te tregut te makinave me personally qera her relativisht me personally te integruar se social fear easyCar.

Nga kendveshtrimi i actually klienteles, tregu i makinave me qera perceptohet si i perbere nga dy segmente te gjera. Segmenti i atyre qe udhetojne per bisnes dhe segmenti i atyre qe udhetojne per turizem/argetim. Ne varesi te tregut segmenti i turizem/argetim perben 45-65% te te gjithe tregut dhe jane shume te ndjeshem ndaj cmimit, segmenti my spouse and i biznesit perben pjesen at the mbetur te tregut 35-55% dhe her me pak te ndjeshem ndaj cmimit...

Tags:

Essay regarding Eco 95 Concepts of Economics

KA Honda Essay